Informació legal

En aquesta pàgina web les vostres dades estan segures.

Com a usuari del portal vendrellturistic.com, quan ens faciliteu les vostres dades personals adquireiu tots els drets que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal (LORTAD). Aquests drets preveuen l´accés, la rectificació, la cancel·lació i la revocació del consentiment per a la cessió de les vostres dades en els termes previstos a la llei esmentada i a la resta de normes que la desenvolupin. Per tal que pugueu exercir aquests drets, hem previst l´adreça de correu electrònic [email protected]

En qualsevol cas, heu de saber que, com a usuari, esteu responent davant la veracitat de les dades que ens faciliteu.

[email protected]

Quadrícula w+m: Disseny i programació web